جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - Friday 19 April 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Fri, 12.02.2010, 10:24


سرانجام ۲۲ بهمنی که حکومت ایران برای برگزاری مانور قدرت خود آن را از ماهها قبل نشان کرده بود گذشت و رسانه های کودتا چون همیشه حضور ۵۰ میلیون نفر را در خیابانها اعلام کردند. با این حال استقبال سردی که در شهرهای مختلف ایران از راهپیمایی فرمایشی شد، درگیریهای گسترده در تنها روزی که از سال که حکومت تماماً از آن خود می دانست و ترس ژرف کودتاچیان از مردم که با انباشتن خیابانهای ایران از چماق به دستها کشور را در روز جشن حکومتی به صحنه جنگ شبیه ساخته بودند سبب شد تا رسانه های جهان از این شوی تبلیغاتی به عنوان شکستی دیگر برای دیکتاتوری حاکم بر ایران یاد کنند. صداوسیمای دولتی حتی لحظه ای از صدای حقیقی مراسم را پخش نکرد و با درهم آمیختن تصاویر سبزها که به دعوت تمامی رهبرانشان به خیابان آمده بودند با سرودهای انقلابی تلاش کرد تا آنها را طرفدار خود نشان دهد.

اما عکسهای دقیق ماهواره گوگل ارث از میدان آزادی در ساعت 10:47 (درست پیش از آغاز سخنرانی) مشت کودتاگران دروغگو را باز کرد.

http://google-latlong.blogspot.com/2010/02/view-into-tehran.html

در این تصاویر به روشنی پیداست که نیروی گردآوری شده با تمام امکانات دولتی که برخی از آنها شب قبل به میدان آزادی منتقل شده بودند به ده هزار نفر نیز نمی‌رسد. نگاهی به چمن لخت آزادی که حایلها و ردیف نظامیان آن را از خیابانهای اطراف جدا کرده بودند نشان می دهد که کودتاچیان حتی به اندازه پرکردن میدان هم حامی ندارند.

از سوی دیگر توجه به شمار راهپیمایان بسیاری که به سبب ترس از شنیده شدن شعارهایشان راهی به میدان نیافته اند نشان می دهد که 22 بهمن نیز چون تمام هشت ماه گذشته در کف اقتدار مردم سبز بوده است.

ساندیس خوری در میدان آزادی


صف اتوبوس‌ها در خیابان آزادی

هفتاد ویدئو از ۲۲ بهمن در تهران


1: http://www.youtube.com/watch?v=SKy7en77TzI
2: http://www.youtube.com/watch?v=yocr3mpX4LM
3: http://www.youtube.com/watch?v=RC5ga4LotQQ
4: http://www.youtube.com/watch?v=2YV1kUGfO2s
5: http://www.youtube.com/watch?v=PVBwNzJTDMg
6: http://www.youtube.com/watch?v=LXRPnoiNT8s
7: http://www.youtube.com/watch?v=Iw2NG451pBk
8: http://www.youtube.com/watch?v=pdDAd4utQgM
9: http://www.youtube.com/watch?v=a0376JQ0Mfs
10: http://www.youtube.com/watch?v=qhTkQ1MZPuE
11: http://www.youtube.com/watch?v=4TdE7M3VXfQ
12: http://www.youtube.com/watch?v=x3VKTX4KMfM
13: http://www.youtube.com/watch?v=ZFlc1ksxq78
14: http://www.youtube.com/watch?v=ds8-I2JaB7E
15: http://www.youtube.com/watch?v=UydrbkDuGWE
16: http://www.youtube.com/watch?v=kR9cnYtbUHo
17: http://www.youtube.com/watch?v=e1CaPVVZYVo
18: http://www.youtube.com/watch?v=u2lnJ-_ecTc
19: http://www.youtube.com/watch?v=oV-Wq0jwO84
20: http://www.youtube.com/watch?v=nscx70_YfGw
21: http://www.youtube.com/watch?v=PEQdoqadrYs
22: http://www.youtube.com/watch?v=yrPgWtWGeeg
23: http://www.youtube.com/watch?v=tvzzB3sPDrM
24: http://www.youtube.com/watch?v=ja0qDrfvqp0
25: http://www.youtube.com/watch?v=A2eiodkA_I8
26: http://www.youtube.com/watch?v=IKjlROmdpes
27: http://www.youtube.com/watch?v=IUOXGhKjMOQ
28: http://www.youtube.com/watch?v=s1bFpGfmSAI
29: http://www.youtube.com/watch?v=oRIXibQQR8s
30: http://www.youtube.com/watch?v=JzTFg4lzeh0
31: http://www.youtube.com/watch?v=woXvGU9-oTI
32: http://www.youtube.com/watch?v=uIuyYqmuTpo
33: http://www.youtube.com/watch?v=5Px0TL888xc
34: http://www.youtube.com/watch?v=Fd4FRQXiwzc
35: http://www.youtube.com/watch?v=8yO_gc02yyM
36: http://www.youtube.com/watch?v=KpAoXRjSQi8
37: http://www.youtube.com/watch?v=6U84XfG2wjY
38: http://www.youtube.com/watch?v=vVtS7N1v9Ps
39: http://www.youtube.com/watch?v=TlmOYPIyX-Q
40: http://www.youtube.com/watch?v=8hIx46bUk8g
41: http://www.youtube.com/watch?v=JuD1ekh7RBE
42: http://www.youtube.com/watch?v=bVI_JNoEgbg
43: http://www.youtube.com/watch?v=tSq_bNNI1HQ
44: http://www.youtube.com/watch?v=pG50J8w-0vw
45: http://www.youtube.com/watch?v=ACnono5tsAk
46: http://www.youtube.com/watch?v=TbUD7Ox9Puc
47: http://www.youtube.com/watch?v=_UUqn-TpGEU
48: http://www.youtube.com/watch?v=gXEChfMqwnk
49: http://www.youtube.com/watch?v=Zy9UqLOGvWs
50: http://www.youtube.com/watch?v=4LWmOsawH_k
51: http://www.youtube.com/watch?v=_4y0PmvtqR4
52: http://www.youtube.com/watch?v=qJyscZsFUhE
53: http://www.youtube.com/watch?v=u2wp5umWHYs
54: http://www.youtube.com/watch?v=eJii2wyY60E
55: http://www.youtube.com/watch?v=vPnQ4bwEjLA
56: http://www.youtube.com/watch?v=UV4-QmSa8Hk
57: http://www.youtube.com/watch?v=iYtXg80QQPs
58: http://www.youtube.com/watch?v=3_zteX9MF1U
59: http://www.youtube.com/watch?v=cjZm22bl0VI
60: http://www.youtube.com/watch?v=iSCE37MFbJk
61: http://www.youtube.com/watch?v=cjZm22bl0VI
62: http://www.youtube.com/watch?v=xigzadlxogg
63: http://www.youtube.com/watch?v=8Myzfx9BvPs
64: http://www.youtube.com/watch?v=OAAweYzkRYs
65: http://www.youtube.com/watch?v=FYHX-v7BIbI
66: http://www.youtube.com/watch?v=lg_kPehhwDI
67: http://www.youtube.com/watch?v=EvN2HPBgcdg
68: http://www.youtube.com/watch?v=lg_kPehhwDI
69: http://www.youtube.com/watch?v=FYHX-v7BIbI
70: http://www.youtube.com/watch?v=EvN2HPBgcdg 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024